Skip to content

LATAR BELAKANG

Perjalanan Madrasah Tahfiz AI-Quran At-Tanwiriah bermula pada tahun 2007 dengan hasrat AI-Fadhil Tuan Guru Hasbullah Bin Haji Salleh yang ingin mewujudkan sebuah institusi pengajian Tahfiz AI-Quran di Parit Jawa, Muar.

Tanggal 5 Januari 2009, bermulalah pengambilan pelajar-pelajar di peringkat Sekolah Rendah Islam seramai 20 orang dan di peringkat Madrasah Tahfiz AI-Quran seramai 22 orang pelajar. Kemudian, pada tahun 2014 Sekolah Menengah Islam At-Tanwiriah ditubuhkan dan ketiga-tiga sekolah ini bernaung di bawah Madrasah At-Tanwiriah.

Terkini, jumlah pelajar Madrasah At-Tanwiriah telah mencecah 459 orang pelajar.

Menyediakan pendidikan agama dan penghayatan Al-Quran yang berterusan bagi membina generasi Al-Quran yang berkualiti dalam menghadapi kehidupan dunia moden yang penuh cabaran.

Membentuk generasi Ulul-Albab yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam mengharungi kehidupan zaman moden ini.

Ahad-Khamis
7.30 am – 4.00 pm
  • – Mampu membaca Al-Quran dengan baik.
    – Berakhlak mulia.
    – Minat untuk mendalami ilmu agama.
    – Berumur 11 – 13 tahun.
  • – Lelaki sahaja.
    – Lulus temuduga.