Skip to content

Pengenalan

Madrasah Tahfiz At-Tanwiriah cawangan Kemboja ditubuhkan dan dirasmikan oleh pengasas At-Tanwiriah Tuan Guru Haji Hasbullah Haji Salleh pada tahun 2015 dan merupakan cawangan madrasah At-Tanwiriah yang pertama di luar negara. Madrasah ini ditubuhkan untuk memberi kemudahan pembelajaran agama dan menghafaz al-Quran kepada anak-anak dan penduduk Islam di sana.

Madrasah tahfiz ini seramai 80 orang dan 90 peratus daripada pelajar adalah anak-anak yatim dan fakir miskin. Madrasah ini didirikan dengan dana dan sokongan yang telah diberikan oleh orang ramai.

GALERI MTAQ AT-TANWIRIAH CAWANGAN KEMBOJA