Skip to content

Hari Terbuka

Hari Terbuka SRATT 2022

  • by

25 September 2022: Alhamdulillah telah selesai program Hari Terbuka SRATT. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir berjumpa dengan guru-guru, membincangkan perihal pelajaran dan sahsiah anak bagi memastikan mereka tidak ketinggalan. Semoga hasil pertemuan ini kemenjadian murid lebih baik, sekaligus mereka mencapai target untuk diri mereka.